Ekonomika a jej vývoj

Tak ako každá iná vec aj ekonomika našej krajiny sa v čase mení, vyvíja sa. Nie všetci chápeme jednotlivým ukazovateľom ekonomického rastu alebo vývoja. Je pre nás zložité pochopiť napríklad štatistiky a iné ukazovatele. Ako študentka ekonómie sa v tom vyznám omnoho viac…